Świąteczne kolędowanie w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci

16 grudnia 2019 r. dla podopiecznych Domu Hospicyjnego w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie odbyło się Świąteczne kolędowanie w wykonaniu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie.
Nikola Inglot i Norbert Tomaka pod kierunkiem p. Aldony Szymczak-Urban przedstawili program słowno-muzyczny, po którym odbyło się wspólne kolędowanie dzieci, pracowników Hospicjum i wszystkich osób obecnych w tym dniu. Z muzyką i śpiewem dotarliśmy do każdego małego mieszkańca domu kolędując na korytarzach i w oranżerii.
Wspaniała zabawa i radość dzieci to największy dar jaki otrzymaliśmy pod choinkę.

Opracowała: Bożena Litwin
 
 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78