Dzień Pochwał w SPdP

Dzień 9 stycznia 2017r. był w Szkole Przysposabiającej do Pracy był dniem szczególnym – Dniem Pochwał. Obchodziliśmy go po raz drugi. Podczas uroczystego spotkania w sali gimnastycznej wszyscy wychowawcy klas w obecności Pani Dyrektor Stanisławy Gilewicz i Pani Wicedyrektor Jadwigi Greszta wyróżnili indywidualną pochwałą i pamiątkowym dyplomem każdego ucznia naszej szkoły. Nauczyciele podkreślali zarówno postępy w rozwoju samodzielności wychowanków jak również dokonania kulinarne, artystyczne     i sportowe. Gratulujemy naszym uczniom. Jesteśmy z Was bardzo dumni !!!

 
 
Dzień we współpracy z wszystkimi wychowawcami zorganizowały panie: Monika Jaworska-Samul i Magdalena Foryś. Zdjęcia wykonał pan Łukasz Baran.

Login
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78