Lekcja ZUS

Lekcja ZUS

7 grudnia 2016 r. uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w lekcji na terenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Rzeszowie. Pani Alicja Kochanowicz-Grabuś przybliżyła uczniom tematykę dotycząca działalności ZUS. Celem zajęć było zaakcentowanie jak ważne są ubezpieczenia społeczne dla każdego z nas.

 


Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78