Konferencja Szkoleniowa
Polecamy miejsce parkingowe w Galerii Rzeszów, darmowy parkin na 1200 miejsc
 
 
Zakończono nabór uczestników na konferencje -
brak wolnych miejsc

 

 

Zaproszenie

 

Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie

 

serdecznie zapraszają dyrektorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz inne zainteresowane osoby na konferencję szkoleniową

Problemy systemowej pomocy uczniom z autyzmem
i zespołem Aspergera”

 

która odbędzie się 18 kwietnia 2013 r.
o godz.   10.00,
w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w sali konferencyjnej przy ul. Cieplińskiego 4,

2 piętro aula sejmiku.

 

Celem konferencji jest poszukiwanie właściwych rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi
i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2013r., zgodnie z danymi zawartymi w karcie zgłoszeniowej.

     


    Zakończono nabór uczestników na konferencje -

     

brak wolnych miejsc
Informacja dla uczestników  dot. opłaty za udział w konferencji:

Pieniądze prosimy wpłacać na konto: Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie nr 24 1240 1792 1111 0010 4204 7721 - z dopiskiem: Konferencja - imię i nazwisko.

  

 

 

Miejsce konferencji:

Aleja Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów
 
Na mapie zaznaczono Galeria Rzeszów ( żółta ikona )

Urząd Marszałkowski - miejsce konferencji -
(niebieska ikona )


Pokaż Jak trafić na miejsce konferencji na większej mapie
 
 

 

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78