Aktualności
Dary jesieni
więcej

więcej

W dniach 7.-11.09.2020 w naszej szkole odbyła się akcja Narodowego Czytania "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Na lekcjach języka polskiego uczniowie zapoznali się z treścią dramatu oraz toczyli burzliwe dyskusje nad istotą dobra i zła.
więcej

Dzięki życzliwości i ofiarności wspaniałych ludzi Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowała szereg inicjatyw dla wszechstronnego rozwoju [..]
więcej


więcej

więcej

Uczennica klasy 8 AS Justyna Pizło wzięła udział w II Międzynarodowym Konkursie Literackim „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczyk-Konefał.
więcej

Konkurs dla uczniów Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Szkoły Branżowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...21
Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78