Wielka Zbiórka Książek to coroczna kampania społeczna prowadzona przez Fundację Zaczytani. W kraju powstaje kilkaset punktów zbiórki książek, do których każdy może przynieść przeczytane przez siebie książki. Odbywają się wydarzenia czytelnicze z udziałem ambasadorów Fundacji Zaczytani.org oraz wystawy Zaczytanych Ławek w trzech dużych miastach.
Książki zebrane podczas Wielkiej Zbiórki Książek zostaną podzielone na książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a następnie trafią do Zaczytanych Bibliotek, które Fundacja Zaczytani.org otwiera w szpitalach, domach dziecka, domach seniorów, świetlicach środowiskowych, domach samotnej matki.
W Wielką Zbiórkę Książek angażują się ambasadorzy fundacji, m.in. Mateusz Damięcki, Katarzyna Pakosińska, Joanna Jabłczyńska, Paulina Holtz, Artur Barciś, Joanna Moro, Piotr Witkowski.
Punkt zbiórki książek, pod patronatem drużyny „Słoneczniki”, został zorganizowany również w naszej szkole. Udało nam się zebrać 60 książek zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Książki zostały wysłane do magazynu Fundacji w Warszawie. Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w zbiórce.