Godziny pracy psychologów i pedagoga
w
roku szkolnym 2021/2022 


dr Aleksandra Masierak-Baran - psycholog
Poniedziałek 8:00 – 12:30
Wtorek 8:00 – 11:00
Środa10:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 11:00
Piątek 12:00 – 15:30

Opieka psychologiczna nad uczniami klas:
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Szkoły dla uczniów z autyzmem i umiarkowaną i znaczą niepełnosprawnością intelektualną.


mgr Iwona Kaszowska – Bełz – psycholog
Poniedziałek 11:00 – 15:30
Wtorek 8:40 – 13:40
Środa:8 00 – 11:00
Czwartek10:00 – 15:30
Piątek 8:00 – 10.00

Opieka psychologiczna nad uczniami klas:
Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Szkoła Branżowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Przedszkole
ORW, ZRW,WWR
Kurs kwalifikacyjny


mgr Barbara Gnatek - pedagog
Poniedziałek 10:30 – 14:00
Wtorek 10:00 – 15:00
Środa 8:30 – 12:00
Czwartek 8:00 – 12:00
Piątek 8:00 – 12.00


Opieka pedagogiczna nad wszystkimi uczniami


Rodzice proszeni są o wcześniejsze umawianie wizyty u psychologa.
Wiadomość można zostawić w sekretariacie lub umówić się telefonicznie.
(0-17) 748-31-75