Godziny pracy psychologów i pedagoga
w
roku szkolnym 2022/2023


dr Aleksandra Masierak-Baran - psycholog
Poniedziałek 8:50-15:15
Wtorek 8:00- 11:20
Środa 8:00- 12:20
Czwartek 8:00 -11:20
Piątek 11:30-16:05

Opieka psychologiczna nad uczniami klas:
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Szkoły dla uczniów z autyzmem i umiarkowaną i znaczą niepełnosprawnością intelektualną.


mgr Iwona Kaszowska – Bełz – psycholog
Poniedziałek 8:00- 12:00
Wtorek 11:15 -16:05
Środa11: 00-16:05
Czwartek 8: 00- 12:00
Piątek 12:00-16:05

Opieka psychologiczna nad uczniami klas:
Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Szkoła Branżowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Przedszkole
ORW, ZRW,WWR
Kurs kwalifikacyjny


mgr Barbara Gnatek - pedagog
Poniedziałek 12:00-16:05
Wtorek 8:00- 13:00
Środa 12:00-16:00
Czwartek 12:00-16:05
Piątek 8:00- 12:50


Opieka pedagogiczna nad wszystkimi uczniami


Rodzice proszeni są o wcześniejsze umawianie wizyty u psychologa.
Wiadomość można zostawić w sekretariacie lub umówić się telefonicznie.
(17) 748-31-75