Dyrekcja Szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2022/2023 są:
14 października 2022 r., 31 październik 2022 r.,. 22 grudnia 2022 r., 2 maja 2023 r., 9 czerwca 2023 r.