Dyrekcja Szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2021/2022 są:

12 listopada 2021 r.,

7 stycznia 2022 r.,

2 maja 2022r,

17 czerwca 2022 r.28 kwietnia 2020