Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła  Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Kształcenie trwa 3 lata.

Dla każdego ucznia tworzy się indywidualny program edukacyjny.

Odrębna podstawa programowa jest realizowa­na w ramach: funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, wy­chowania fizycznego, religii, zajęć kształtują­cych kreatywność, zajęć sportowych oraz zajęć rewalidacyjnych (10 godzin tygodniowo dla oddziału 6-8 osobowego).

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie uczą się wykonywania prac w następujących dziedzinach:

  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich

  • gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie),

  • prace ogrodnicze,

  • elementy bukieciarstwa,

  • proste prace biurowe, przyjmowanie telefonów,

  • pomoc osobom starszym,

  • elementy tkactwa i szycia ręcznego,

  • sporządzanie i wydawanie posiłków,

  • pakowanie różnych przedmiotów

  • ceramika

Formy zajęć rewalidacyjnych są dobierane in­dywidualnie do potrzeb uczniów.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związa­nych z pracą szkoła zapewnia uczniowi - zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami - zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i w DPS w Rzeszowie.

Back to top