Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

            Szkoła podstawowa to jeden z najważniejszych etapów edukacji, którego celem jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy dbając o ich harmonijny rozwój.
Dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły dokłada wszelkich starań, aby okres nauki w szkole podstawowej stał się czasem niosącym jak najmniej stresów. Staramy się też, by obfitował w liczne pozytywne doświadczenia, jak również rozwijał na miarę indywidualnych możliwości każde dziecko, którego edukację i wychowanie Rodzice powierzą naszej Placówce.
Kształcenie to dzieli się na dwa etapy:
           I etap edukacyjny – obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna. Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzone są przez jednego nauczyciela-wychowawcę, którego wspomaga w pracy dydaktycznej i opiekuńczej dodatkowa osoba określana jako „pomoc nauczyciela”. Wyposażenie pracowni klas I-III jest dostosowane do potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym. W sali znajduje się miejsce do nauki, zabawy i wypoczynku, kącik zabaw ruchowych i komputery z dostępem do Internetu.
           II etap edukacyjny – obejmuje klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Na tym etapie prowadzone jest nauczanie przedmiotowe przez nauczycieli specjalistów przedmiotowych. Nauczanie w klasach IV-VIII odbywa się w pracowniach: przyrodniczo-geograficznej, polonistycznej, matematycznej, historycznej, informatycznej, muzycznej i języka angielskiego. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne oraz dostęp do Internetu.
W naszej szkole zajęcia edukacyjne wzbogacone są już od klasy I o naukę języka angielskiego, informatykę oraz religię, które ujęte są w obowiązkowym planie nauczania.
 
Uczniom oferujemy


       Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci. Są to min.: logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, terapia integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, TOMATIS, muzykoterapia, arteterapia.

       liczne koła zainteresowań (matematyczne, językowe, literackie, historyczne, komputerowe, plastyczne, recytatorskie), oraz zespoły artystyczne (taneczny, teatralny, chór szkolny).
bogaty program rekreacyjno-sportowy realizowany w ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na sali gimnastycznej, siłowni i boisku szkolnym. Udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych oraz olimpiadach specjalnych. Dla chętnych zajęcia w ramach Uczniowskiego Koła Sportowego, zajęcia na pływalni.
       udział w życiu kulturalnym: organizujemy m.in. wyjścia do kina, teatru, muzeum; w szkole systematycznie odbywają się „Poranki muzyczne” prowadzone przez muzyków z rzeszowskiej filharmonii.
       udział w życiu społecznym: organizujemy liczne bliższe i dalsze wycieczki szkolne, na które często wyjeżdżamy szkolnym bus-em.
opiekę pielęgniarki: w szkole działa gabinet higieny szkolnej.
indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
świetlicę szkolną: która sprawuje opiekę nad dziećmi w godz. od 6.30 do 16.30.
stołówkę z obiadami: uczniowie bezpłatnie otrzymują także owoce w ramach programu „Owoce w szkole” oraz mleko w ramach programu „Szklanka mleka”.
szkoła i teren wokół budynku są monitorowane

       

Back to top