Terapia Snoezelen

Terapia Snoezelen czyli terapia wielozmysłowa (znana również jako terapia w Sali Doświadczania Świata) to forma wsparcia rozwoju uczniów poprzez poznawanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Terapia w Sali Doświadczania Świata poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych takich jak: muzyka, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje – pobudza zmysły do działania, stanowiąc ważny element w procesie rozwoju każdego dziecka.

Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona możliwości odprężenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych.

Skierowana jest dla dzieci już od pierwszych miesięcy życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorosłych, a szczególnie dla – nadpobudliwych psychoruchowo, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami na tle nerwicowym, depresyjnym, z niepełnosprawnością intelektualną, z wielorakimi niepełnosprawnościami, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, z zespołem Downa, słabowidzących, słabosłyszących.

Może istnieć jako samodzielna terapia, ale także pełnić rolę uzupełniającą w stosunku do innych działań fizjoterapeutycznych.

1
283556050_420822269861771_3060748570462765483_n
1 2