Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży podstawowych, potrzebnych w życiu umiejętności,
a także połączenie ich 
z konkretnymi emocjami.

Umiejętności społeczne potrzebne są, aby:
• współdziałać w grupie w czasie zabawy i pracy,
• nawiązywać przyjaźnie,
• radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
• kształtować poczucie własnej wartości,
• dostrzegać i wyrażać własne emocje i emocje rówieśników.

Podczas Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzież uczą się współpracować z grupą podczas zabawy, pracy, nawiązywać przyjaźnie, radzić sobie w sytuacjach trudnych, umacniać poczucie własnej wartości. Trening Umiejętności Społecznych przeznaczony jest dla osób mających trudności
w kontaktach społecznych, nieśmiałych, wycofanych, nieprzestrzegających reguł, nieradzących sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, mających problemy z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, wchodzących w konflikty 
z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami.

Udział w zajęciach TUS służy dzieciom, które:
• nie wiedzą jak się zachować w danej sytuacji,
• wiedzą jak się zachować, ale nie zawsze wykorzystują tę wiedzę w praktyce,
• wiedzą jak się zachować, ale wybierają zachowanie konkurencyjne, łatwiejsze.