Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz zmysły płynące z własnego ciała (równowagi i czucia głębokiego).

Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci, które mają problemy z koordynacją ruchową, równowagą, planowaniem motorycznym, zachowaniem, koncentracją uwagi, relacjami społecznymi, emocjami, nadwrażliwością sensoryczną, mających problemy z uczeniem się, dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową a także uczniów 
z autyzmem.

Głównym założeniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców. Podczas terapii SI, nie uczy się konkretnych umiejętności, ale poprawia się integrację sensoryczną procesów nerwowych leżących u podstaw bardziej złożonych umiejętności.

Terapia odbywa się w gabinecie wyposażonym w profesjonalny sprzęt do stymulacji przedsionkowej, czuciowej, dotykowej, wzrokowej, słuchowej
i węchowej. Treningi dostarczają właściwych doświadczeń sensorycznych pozwalających dziecku wykształcić więcej zachowań adaptacyjnych.

333
222
4
5
6
121
444
555
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9