Gimnastyka korekcyjna i terapia ruchowa

Gimnastyka korekcyjna i terapia ruchowa – celem zajęć jest usprawnianie dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy, wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego.

Ponadto terapia wspomaga harmonijny rozwój psychofizyczny ucznia, wzmacnia siłę mięśniową, eliminuje ograniczenia w stawach, dostarcza prawidłowych wzorców psychomotorycznych, w tym wzorzec prawidłowej postawy ciała oraz prawidłowego chodu. Wdraża do rekreacji ruchowej.

Podczas realizacji zajęć wykorzystuje się różne rodzaje i formy ruchu: ćwiczenia korekcyjne ogólnokształtujące, ćwiczenia korekcyjne specjalne,
gry i zabawy korekcyjne, Nordic Walking, pływanie korekcyjne, elementy masażu, elementy PNF, wybrane elementy metod fizjoterapeutycznych.

Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach gimnastyki korekcyjnej i terapii ruchowej, na pływalni, oraz w obiektach sportowych.

1
111
5
8
9
2
3
333
1 2 3 4 5 6 7 8