Terapia metodą EEG Biofeedback

Biofeedback jest nieinwazyjną metodą neuroterapii trenującą funkcje psychiczne, neuropsychiczne i psychosomatyczne na poziomie centralnego układu nerwowego, pozwalającą przywrócić harmonię fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu.

W metodzie EEG Biofeedback uczeń poddawany treningowi ma na ekranie komputera wyświetlane video-gry, którymi steruje wyłącznie za pomocą własnego umysłu (bez stosowania klawiatury czy myszki). Na głowie i uszach umieszczone są elektrody, dzięki którym prowadzący terapię dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części mózgu. Ta aktywność jest wywoływana przez planszę video, którą uczeń kontroluje umysłem.


Osoba prowadząca trening monitorując przebieg tej aktywności może odpowiednio motywować ucznia do osiągania coraz lepszych wyników.
W ten sposób mózg dziecka uczy się pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach. 
Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, samopoczucie, kondycję umysłową i fizyczną. Wyciszają nadpobudliwość psychoruchową, niepokój, lęki, agresję i poprawiają stosunki z otoczeniem.

Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych - jest stosowana jako metoda wspomagająca terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

IMG-6004
1_MG_4195
1 2