Terapia metodą Tomatisa

Terapia metodą Alfreda Tomatisa nazywana jest treningiem słuchowym lub programem stymulacji audio-psycho-lingwistycznym mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji.Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego poprzez urządzanie nazywane Elektronicznym Uchem.Terapia metodą Tomatisa prowadzi do poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, skupienia uwagi, poprawy zapamiętywania, komunikacji, czytania, pisania, słuchania.

Wspomaga aktywizację i otwartość na nowe doświadczenia, zmniejsza napięcie psychofizyczne, wycisza i relaksuje wpływa na poprawienie motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej i postawy ciała. Prowadzi do zwiększenia kreatywności, rozwoju umiejętności językowych, komunikacyjnych
i społecznych.

Metoda Tomatisa wspomaga terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną. Jest stosowana w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji i uwagi, nadwrażliwością słuchową, dysfunkcjami związanymi z motoryką dużą i małą, słabą koordynacją ruchową, trudnościami z utrzymaniem równowagi, ADHD, spektrum autyzmu, zespołem Downa, zaburzeniami emocjonalnymi.

2
11
1 2