Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy uczniom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju
i zachowania. Celem terapii jest stymulowanie umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego rozwoju ucznia oraz pozytywne wzmacnianie, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie systematyczności i odpowiedniej motywacji do nauki.

Terapia wspiera opanowanie materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych funkcji. W procesie terapii pedagogicznej zwraca się szczególną uwagę na usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej
i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawnianie grafomotoryczne, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

Zajęcia terapii pedagogicznej dają uczniom szansę nie tylko osiągnięcia sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej.

Indywidualny program terapii dla każdego ucznia uczestniczącego w zajęciach tworzony jest w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy z użyciem różnorodnych metod i narzędzi.

 

0001 - 20220520
0003 - 20220520
0005 - 20220520
0007 - 20220520
0008 - 20220520
0010 - 20220520
0013 - 20220520
0015 - 20220520
0016 - 20220520
1 2 3 4 5 6 7 8 9