Terapia psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest wspomaganie funkcjonowania ucznia w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie
w osobistym rozwoju.

Terapia usprawnia kompetencje komunikacyjne, ułatwia zrozumienie siebie i innych. Jest pomocna w eliminowaniu zachowań niepożądanych (zaburzeń emocji, zachowania, uzależnień), kształtowaniu właściwej samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Terapia psychologiczna pomaga dzieciom i młodzieży w uporaniu się z indywidualnymi kryzysami i problemami oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Uczeń jest mobilizowany do podejmowania celowej aktywności i stosowania konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, po to, aby mógł coraz lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Dzięki terapii uczeń lepiej rozumie otaczający go świat, uczy się przewidywać skutki swoich działań, podejmować właściwe decyzje.
Podczas terapii usprawniane są także procesy poznawcze: pamięć, koncentracja, myślenie logiczne, abstrakcyjne, przyczynowo - skutkowe oraz spostrzeganie.