Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna / wspomagająca /AAC/ to działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się uczniom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu.

To szereg oddziaływań ukierunkowanych na rozwijanie zachowań komunikacyjnych przy użyciu indywidualnie dobranych do możliwości dziecka narzędzi komunikacji (obrazkowa książka komunikacyjna, komunikatory wraz z oprogramowaniem np. MÓWIK).

Zamiast wypowiadanych słów i zdań uczniowie mogą używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów).

Osiągnięte etapy komunikacyjne są utrwalane i generalizowane w trakcie codziennego funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym.

AAC nigdy nie ogranicza rozwoju mowy – stanowi pomoc w motywowaniu do mówienia za pomocą słów, ale tam, gdzie nie jest to możliwe, stanowi skuteczną alternatywę dla:
• uczniów, którzy nie porozumiewają się przy pomocy mowy,
• uczniów, którzy mówią niewyraźnie i są rozumiani tylko przez swoje najbliższe otoczenie,
• uczniów, którzy nie rozumieją mowy – dzięki dodatkowej informacji w postaci np. ustalonego sygnału będą mogli lepiej zrozumieć co  chcemy
  im przekazać,

• uczniów, którzy mówią pojedyncze słowa lub sylaby – to co potrafią zakomunikować werbalnie nie jest wystarczające do tego,
   aby 
samodzielnie rozmawiać i realizować swoje potrzeby.

 

komunikacja alternatywna (1)
komunikacja alternatywna (2)
komunikacja alternatywna (3)
komunikacja alternatywna (4)
1 2 3 4