Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna polega na usuwaniu wszelkich zakłóceń występujących w procesie porozumiewania się i obejmuje: usuwanie zaburzeń mowy, uczenie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy i doskonalenie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Każde dziecko wymagające pomocy logopedy poddawane jest badaniu mowy, które służy do postawienia diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii logopedycznej.

Celem strategicznym w terapii logopedycznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest poprawa umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach społecznego komunikowania się.

Terapia obejmuje także:

1. Kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej w jej różnych aspektach:

• wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
• uczenie posługiwania się poprawnie sformułowanymi zdaniami,
• ćwiczenie słuchu fonematycznego.

2. Usprawnianie funkcji pokarmowych, oddechowych, wyrównywanie deficytów oraz przygotowanie aparatu artykulacyjnego do posługiwania się mową.

55
56
8
9
2
3
1
77
1 2 3 4 5 6 7 8