Kucharz.
Kucharz to osoba zawodowo zajmująca się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej
i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Umiejętności zawodowe mogą być także wykorzystane w codziennym, samodzielnym życiu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
• przechowywania żywności,
• sporządzania potraw i napojów,
• wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są:
• restauracje hotelowe,
• kawiarnie,
• stołówki szkolne i szpitalne,
• firmy cateringowe,
• bary szybkiej obsługi.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia w zawodzie kucharz odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej i na terenie szkolnej kuchni. Zajęcia praktyczne odbywają się również w kuchni hotelu Bristol w Rzeszowie - umożliwiają one przygotowanie się do pracy zawodowej. Warunki edukacji w naszej szkole pozwalają na zapoznanie się uczniów ze sprzętem i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień restauracje, zatem absolwent naszej szkoły zdobywa wiedzę i umiejętności na miarę dobrze przygotowanego pracownika branży gastronomicznej.

image000000
image000000 (1)
Previous Next
1 2