Obraz_logo_do_użycia_14.jpg

W dniu 21.02.2024 w ramach WDN odbyło się szkolenie: Narzędzia multimedialne w procesie kształcenia – wprowadzenie.
Zajęcia w formie warsztatów prowadzili nauczyciele, którzy poszerzali swoją wiedzę w zakresie TIK, na szkoleniu zagranicznym w ramach projektu ERASMUS+ „Boost your IT skills” na Malcie.

dzilanie 9 1