ZSS IM UNICEF 01

W dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF z  przedstawicielami Urzędu Miasta Rzeszowa oraz członkiniami Rzeszowskiej Rady Kobiet. Celem spotkania było przedstawienie zadań statutowych Szkoły oraz szerokiej oferty działań kierowanych do dzieci, uczniów, podopiecznych począwszy od momentu narodzin dziecka z podejrzeniem dysfunkcji do 25 r.ż.

Dziękujemy za ten cenny czas debaty – gdzie mogliśmy pochwalić się naszymi sukcesami ale też wskazać obszary do dalszej pracy.

Dziękujemy za zainicjowanie spotkania Pani Prezydent Krystynie Stachowskiej oraz za obecność:

Pana Zbigniewa Burego – Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa;
Pani Anety Dąbrowskiej – Zastępcy Dyrektora  Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa;
Pana Adama Kuniora - Zastępcy Dyrektora  Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa;
Pana Mirosława Kwaśniaka – Przewodniczącego Komisji Edukacji;
Pana Andrzeja Burnata - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa;
Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz filmem o naszej szkole