Dnia 6 września cała nasza społeczność uczestniczyła we Mszy św, podczas której modliliśmy się o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. W kazaniu ks. Paweł zachęcał nas, aby w nowym roku iść za naszymi szkolnymi pasterzami, czyli wychowawcami i nauczycielami słuchając ich głosu. Tym który najbardziej się chce troszczyć i opiekować nami jest Pan Jezus. Wierzymy, że On będzie z nami przez najbliższe 10 miesięcy nauki.

msza na rozpoczęcie roku 1

msza na rozpoczęcie roku 2