zsskiteamSekcja narciarska ZS SKI TEAM działa na terenie szkoły od 2012 roku. Jej ideą jest zapewnienie całorocznych wszechstronnych treningów osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
Zapewniamy :
  • trening rolkowy
  • trening ogólnorozwojowy
  • trening ukierunkowany
  • trening „na śniegu”
Nasi zawodnicy  zdobywają medale na zawodach narciarskich rangi wojewódzkiej i krajowej.
Wspólnie z zawodnikami Fundacji Handicap – Zakopane, prowadzonej przez Małgorzatę Tlałkę Długosz , brali czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Metodycznej ,,Komunikacja werbalna i pozawerbalna w narciarstwie adaptowanym”, która odbyła się w Rzeszowie we wrześniu 2019 roku.
Sekcja jest organizatorem Podkarpackich Mistrzostw w Slalomie Gigancie Szkolnictwa Specjalnego, których druga edycja odbędzie się w styczniu 2020 roku.
Współpracujemy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Stowarzyszeniem ARS VIVENDI, UKS ,,Szóstką” oraz MKS GBSPORT. Dzięki tak szerokiej współpracy udaje nam się pozyskiwać sprzęt sportowy oraz środki finansowe dla naszej działalności.
Treningi sekcji odbywają się we wtorki i czwartki w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w godzinach 15.15 – 17.00 oraz w sezonie zimowym na stokach narciarskich w Strzyżowie i Gogołowie w ustalonych wcześniej terminach. Ponadto dla zawodników sekcji organizowane są kilkudniowe obozy letnie i zimowe na terenie Podhala.
Kontakt z opiekunami sekcji : sekretariat ZSS