W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest Innowacja Pedagogiczna "Przedsiębiorcza Młodzież - krok ku samodzielności". W Innowacji biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie ogrodnik Branżowej Szkoły I Stopnia. Działania prowadzone w ramach innowacji mają na celu aktywizację młodzieży do przejawiania inicjatywy, budzenia u nich kreatywności, kształtowania postaw przedsiębiorczych, wdrażania do samodzielności oraz pokazania potencjału zawodu ogrodnik.

ogrodnik1

ogrodnik2

ogrodnik3