Uczniowie szkoły branżowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy mają możliwość skorzystania z programu WYPRAWKA SZKOLNA.
Uczniowie, którzy mają przedłużony okres nauki lub nie są promowani do klasy programowo wyższej, również mają prawo do korzystania z wyprawki (można zamówić ćwiczenia).

Kwota na podręczniki/materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach "wyprawki szkolnej" dla uczniów:
1) Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynosi 225 zł,
2) Szkoły Branżowej wynosi 390 zł.

Jeżeli podręczniki/materiały edukacyjne zostaną zakupione na kwotę wyższą niż podana, to zostanie zwrócona tylko kwota dofinansowania. Natomiast jeśli rodzice uczniów zakupią podręczniki /materiały edukacyjne na kwotę niższą niż ta podana w dofinansowaniu, to zostanie zwrócona tylko kwota widniejąca na fakturze.
Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki jeśli zakupu dokonano w księgarniach internetowych.


Do dnia 2 września (piątek) proszę o przekazanie wychowawcom kompletu dokumentów dotyczących wyprawki szkolnej:
•    wypełniony i podpisany wniosek;
•    kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
•    faktury imienne.

Wnioski są do pobrania poniżej lub zostaną Państwu przekazane w dniu 1 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Wniosek wyprawka szkolna 2022- szkoła branżowa

Wniosek wyprawka szkolna 2022- szkoła przysposabiająca

 

Wyprawka szkolna 1