67 Powiewa flaga biało czerwona

Dnia 2 maja obchodzimy Święto naszej Flagi. Święto zostało uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2004 r. Święto to stało się powodem do wykonania zadania nr 67 w ramach projektu  „ Piękna nasza Polska cała”
pt: Powiewa flaga biało – czerwona” Zadanie to polegało na  wywieszeniu biało-czerwonej flagi we wszystkich oknach  naszych klas w całym budynku szkoły. Uczniowie wykonując własne papierowe flagi na nowo poczuli się jak dumni są z tego, że są Polakami.