Informacja o funkcjonowaniu
Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF
w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 informuję, że Zespół Szkół im. UNICEF pracuje w trybie stacjonarnym, zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

Dyrektor ZSS im. UNICEF – Jadwiga Greszta