przedGrupa przedszkolna Skrzaty i Biedronki przystąpiła w tym roku szkolnym do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kreatywne prace plastyczne”.  Udział w projekcie będzie polegał na włączeniu dzieci do działań plastycznych, których celem jest wyzwalanie twórczej ekspresji i rozwijanie kreatywności oraz odejście od odtwórczego i szablonowego pojmowania edukacji plastycznej.
 
Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i wspieranie całościowego rozwoju dzieci
poprzez działania plastyczne. Proponowane działania zadnia wspierają rozwój dziecka szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności.
Pierwsze twórcze działania już za nami. 
 
 
przed2  przed3  przed4  przed5