kacik ksiązki
 
 
W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała"  realizując zadanie nr 55 - biblioteka szkolna wraz z grupą nauczycieli podjęła kilka inicjatyw mających na celu propagowanie czytelnictwa. Zapoznaliśmy uczniów z literaturą patriotyczną, przygotowaliśmy kącik książki patriotycznej oraz zorganizowaliśmy konkurs pt. ZNAM SYMBOLE NARODOWE