Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych.

Celami konkursu było:

- rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród uczniów,

- uwrażliwianie na piękno przyrody.

A oto wyniki konkursu:

Grupa pierwsza (przedszkole, klasy I – III szkoły podstawowej):

I miejsce zajęła: Wiktoria kl. 3AS,

II miejsce zajęła: Wiktoria Chrzęszczyk kl. 3AS,

III miejsce ex aequo zajęli: Andrea Wiśniewski kl. 3AS i Joanna Batory kl. 3AS.

Grupa druga (klasy IV -VIII szkoły podstawowej):

I miejsce zajął: Adrian Bukała kl. 4DS,

II miejsce zajął: Julian Głowiak kl. 4BS,

III miejsce ex aequo zajęli: Fabian Krajewski kl. 4DS i Nataniel Warchoł kl. 8CS.

Grupa trzecia (SPdP, Szkoła Branżowa):

I miejsce zajął: Marcin Winiarski kl. 3bs,

II miejsce zajęła: Justyna Bawoł kl. 2ds,

III miejsce ex aequo zajęli: Julia Kurasz kl. 2as i Patryk Wiącek kl. 1ds.

 

Konkurs Fotograficzny 1  Konkurs Fotograficzny 2  Konkurs Fotograficzny 3  Konkurs Fotograficzny 4  Konkurs Fotograficzny 5  Konkurs Fotograficzny 6  Konkurs Fotograficzny 7

Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy pięknych zdjęć!!!

Rodzicom, wychowawcom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie!!!