Czym jest patriotyzm? Jak przejawia się we współczesnym świecie? W jaki sposób można go pielęgnować w życiu codziennym?
Na te i inne pytania staraliśmy sobie odpowiedzieć na lekcjach, które odbywały się w bibliotece szkolnej w związku z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zajęć na temat: „Mały wielki Polak w naszej szkole” uczniowie z klas: 6ES, 7CS, 7IS, 7JS wzięli udział w zabawie dydaktycznej - „Polska na mapie”. Odszukiwali kontury Polski na tle państw europejskich i rysowali na niej flagę Polski. Tutaj przypomnieliśmy sobie symbole narodowe. Uczniowie omawiali w jaki sposób należy je szanować. Następnie wspólnie charakteryzowaliśmy poszczególne regiony Polski, które występowały w piosence zatytułowanej „Jesteśmy Polką i Polakiem” oraz pokazywaliśmy je na mapie. Zatrzymując się przy poszczególnych miastach, omówiliśmy zabytki, które w nich występują oraz zwróciliśmy uwagę na ważne osoby i wydarzenia historyczne. Uczniowie wyszukiwali również w pomieszczeniu biblioteki rekwizyty związane z Polską i patriotyzmem. Na koniec zastanowiliśmy się, kim jest i w jaki sposób zachowuje się
prawdziwy patriota. Uczestnicy zajęć zapoznali się tradycyjnie z pozycjami książkowymi, znajdującymi się w bibliotece szkolnej, związanymi z omawianym tematem. Literatura została zaprezentowana w kąciku czytelniczym. Chętni uczniowie wypożyczali wybrane pozycje do domu. Celem zajęć było kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla własnego państwa, poczucia tożsamości narodowej oraz rozbudzanie zainteresowań historią Polski.
 
lekcja patriotyzmu 1
lekcja patriotyzmu 2
lekcja patriotyzmu 3
lekcja patriotyzmu 4