Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa”, którego Organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych a głównym celem programu jest edukowanie dzieci i młodzieży jak chronić dane osobowe w realnym i cyfrowym świecie. Więcej o realizowanym programie w załączonych materiałach lub na stronie internetowej UODO (https://uodo.gov.pl/p/tdts)

W ramach programu odbywały się lekcje, które poruszały tematykę bezpieczeństwa w sieci, uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia oraz uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie.

Nasza Szkoła przystąpiła do XIV edycji11

 

TDTS_plakat_final.pdf

Ulotka TDTS.pdf