W dniach 22-26 kwietnia 2024 r. grupa nauczycieli wzięła udział w mobilności zagranicznej w ramach projektu Erasmus+ "Otwarci na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie". Tym razem Dyrekcja, Koordynator projektu oraz Nauczycielki przedmiotów zawodowych Szkoły Branżowej odwiedziły turecką szkołę specjalną - Kazim Beyaz Ozeil Egitim Meslek Egitim Merkezi w Stambule.
Podczas wyjazdu uczestniczki mobilności zdobyły ogólną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w Turcji. Ponadto wzbogaciły metody i formy pracy warsztatowej z uczniami. Poprzez obserwację zajęć z zakresu usług gastronomicznych, technologii druku, technologii tekstylnej, technologii metali i rękodzieła nabyły umiejętność korzystania z nowych technologii cyfrowych a także poszerzyły swoje kompetencje w zakresie przygotowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do pracy zawodowej.
Również same Panie miały okazję podzielenia się swoimi umiejętnościami poprzez przeprowadzenie warsztatów z zakresu zajęć praktycznych, arteterapii i rękodzieła, w których tureccy uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli. Przy okazji uczestniczki mobilności poszerzyły swoje kompetencje międzykulturowe i językowe. Zwiedziły ważniejsze miejsca na mapie Stambułu poznając tym samym kulturę Turcji oraz ogromną gościnność, życzliwość i otwartość jej mieszkańców. Spotkanie z osobami na równoważnych stanowiskach pozwoliło nie tylko na wymianę doświadczeń i rozwój zawodowy ale również nawiązanie przyjaźni i planowanie współpracy naszych szkół w przyszłości.
instambul 1
 
 
instambul 2  instambul 3
 
 
 
  instambul 4
 
 
instambul 5
 
 
instambul 6
 
 
instambul 7