Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia, kształcący się w zawodzie ogrodnik odwiedzili Zakłady Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej oraz Woli Rafałowskiej. Wizyta w ZAZ umożliwiła uczniom zapoznanie się z działalnością i możliwościami zatrudniania w zakładach pracy, a także spotkanie z absolwentami naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

contigo 1

contigo 2

contigo 3