Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Bank naszej codzienności – edukacja finansowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” – projekt współfinansowany ze środków NBP
Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78