Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych
 
 
Zapytanie ofertowe
na dostawę pomocy dydaktycznych
do prowadzenia zajęć
z wczesnego wspomagania rozwoju.
 
 
 
 
Dokumenty do pobrania:

 
Magdalena Dąbek
Kierownik administracyjny
Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie
017 748 31 77
magdalena.dabek@zsunicef.pl
 

Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78