Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów
 
 
Zapytanie ofertowe
na dostawę tonerów do drukarek
w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie w 2018 r.
 
zapytanie ofertowe tonery do drukarek zss im unicef rzeszow
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Wzór umowy.
  3. Formularz ofertowy.
  4. Załącznik nr 1.
 
Magdalena Dąbek
Kierownik administracyjny
Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie
017 748 31 77
magdalena.dabek@zsunicef.pl

Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78