Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Zawiadomienie o wyborze ofert

19.12.2016 godzina 9:00

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

14.12.2016 godzina 9:35

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF
w Rzeszowie
na rok 2017

   07.12.2016 godzina 13:40

 

 

Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w roku 2017

 

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

3. załączniki do SIWZ  (zip)

 
 
 
Informacji udziela:
 
Magdalena Dąbek
Kierownik administracyjny
Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie
017 748 31 71
magdalena.dabek@zsunicef.pl

Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78