2017
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju
więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów do drukarek w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w 2018 r.
więcej

 
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w 2018 r.
więcej

fabrycznie nowego mikrobusa osobowego o liczbie miejsc 8+1(kierowca), przystosowanego do przewozu osób, z czego jedno miejsce zaadaptowane do przewozu niepełnosprawnych na wózku.
data publikacji: 07.08.2017
więcej

 data ogłoszenia 23.11.2016
więcej

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78