Wymiana Polsko-Niemiecka
 „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".
24 -28 kwietnia 2017
 
więcej

 „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".
24 -28 kwietnia 2017
więcej

  „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". 
2016
więcej

  „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".
11-15 kwietnia 2016
więcej

 „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".
więcej

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78