TERAZ PRZEDSZKOLAKI
więcej

więcej

więcej

Gmina Miasta Rzeszów/Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Teraz Przedszkolaki!"
 
więcej

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78