Kilka zdjęć, które przypomną, jak rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny 2017/2018.
 

Przemówienie Dyrektor szkoły, Pani Iwony Pałki:
 
przemówienie p. dyrektor
 
 
 
Uczniowie, rodzice i nauczyciele ZS im. UNICEF:
 
 
 
Część artystyczna 1:
 
 
 
Część artystyczna 2:
 
 
 
Część artystyczna 3:
 
 
 
Część artystyczna 4:
 
chór szkolny
 
Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78