Ponadto oferujemy inne formy zajęć rewalidacji indywidualnej

1. Gimnastyka korekcyjna na pływalni

    ( z zastosowaniem metody Halliwick w przypadku uczniów

      z mózgowym porażeniem dziecięcym )

2. Gimnastyka korekcyjna

2. Kynoterapia  ( dogoterapia )

3. Terapia słuchu

4. Terapia widzenia

 

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78