Skład Prezydium Rady Rodziców
powołanego w dniu 3 października 2018 r.:

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Jurczak

Skarbnik - Ewa Filipek-Kisielak

Członek - Elżbieta Migut

Członek - Piotr Kukułka

Członek - Danuta Kurasz

 
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
powołanej w dniu 3 października 2018 r.:
 
 
Marta Krupa
 
Krystyna Pańczak
 

Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78