Komunikat
 
 

W związku z rezygnacją z pełnionych funkcji

wszystkich dotychczasowych członków

Prezydium Rady Rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie

zwołuje zebranie Rady Rodziców

w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 15.30 (stołówka szkolna).

Głównym punktem zebrania będzie

wybór nowego Prezydium Rady Rodziców.


Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78