KOMUNIKAT W SPRAWIE ZEBRANIA RADY RODZICÓW
 
Prosimy o zapozanie się z komunikatem w sprawie zebrania Rady w dniu 22 stycznia 2018 roku. Treść komunikatu znajduje się w tym miejscu.

Pod tym linkiem natomiast można zapoznać się z porządkiem kolejnego posiedzenia Rady Rodziców, które odbędzie się 12 lutego.
 
Prezydium Rady Rodziców.

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78