Prezydium i Komisja Rewizyjna Rady Rodziców - aktualizacja
 
 
Skład Prezydium Rady Rodziców
powołanego w dniu 27.09.2017 r.:

Robert Jacek – przewodniczący

Bernadeta Bawoł – zastępca przewodniczącego

Jacek Kubasik - sekretarz

Elżbieta Migut - członek

Ewa Filipek – skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
powołanej w dniu 27.09.2017 r.

Marta Krupa

Lesław Barłowski

Dorota Magda

Login
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78