Przedszkole
Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych...
więcej

Do Przedszkola Specjalnego nr 30 w Rzeszowie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 lat..
więcej

MEDOTY PRACY I RODZAJE ZAJĘĆ

więcej

Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie...
więcej

Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78